Studentenhuis Boerhaavelaan 24

You are currently browsing the Contact met Boerhaavelaan 24 category.

Contact en Routebeschrijving

Wil je ons bezoeken of een vraag stellen? Dan tref je hier alle nodige informatie aan.

Contact

Contact met de voorzitter van de huiscommissie kan opgenomen worden via: boerhaavelaan24@hotmail.com

Mocht je onze website hebben gevonden via een advertentie van een kamer, kan je voor meer vragen terecht bij de adverteerder. De huiscommissie reageert niet op berichten over geadverteerde kamers.

Postadres

Boerhaavelaan 24
2334 EP LEIDEN

Routebeschrijving

Amsterdam –  A44 – Boerhaavelaan 24

Amsterdam – A4 – Boerhaavelaan 24

Leiden Centraal Station – Boerhaavelaan 24

Rotterdam – A4 -Boerhaavelaan 24

kaartje

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Studentenhuis Boerhaavelaan 24 aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.bh24.net wordt met enige regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website van Vereniging Boerhaavelaan 24 mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studentenhuis Boerhaavelaan 24 (ook niet via een eigen netwerk).

Studentenhuis Boerhaavelaan 24 kan er niet voor instaan dat de informatie op www.bh24.net geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Studentenhuis Boerhaavelaan 24 sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bh24.net, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bh24.net te kunnen raadplegen.

Posted 3 years, 4 months ago at 12:00.

Add a comment